Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
Lütfen Türkçe Versiyon için Tıklayınız >>> Please Click for English Version >>> Пожалуйста, нажмите на русском >>>
ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLER YAYINLAR REFERANSLAR İLETİŞİM
Otomotiv
Denizcilik
Savunma
Yapı Akustiği
Çevresel Gürültü
Mekanik Tasarım
Çevresel Gürültü
Gürültü azaltma yöntemleri, problemin türüne ve oluşma şekline göre oldukça farklı şekillerde olmaktadır. Önemli olan nokta, hangi sistemde, hangi koşullarda hangi yöntemi uygulamanın daha etkin ve ucuz sonuç vereceğini bilmektir. 

Çevresel gürültü, insan sağlığına olan olmsuz etkilerinin yanı sıra, yasa ve yönetmeliklerle de kanuni olarak denetlenen ve kontrol altına alınan bir çalışma alanıdır.

Gürültü azaltma konusunda ilk akla gelen şey gürültü yayan cismin etrafına sünger, keçe vb malzemelerin uygulanması olmaktadır. Oysaki bu oldukça hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü, gürültünün frekansı ve oluşma koşulu gibi birçok fiziksel etken nasıl bir azaltma yöntemi izlemeniz gerektiğini belirleyen faktörlerdir. (>> Lütfen detaylar için broşürümüzü inceleyin).

Novosim, İngiltere Akustik Enstitüsü tarafından verilen "Çevresel Gürültü Ölçme ve Değerlendirme" sertifikasına sahiptir.

Tesisinizin veya mekanik/elektriksel sisteminizin gürültüsünü en etkin ve ucuz şekilde azaltmak için aşağıdaki soruların cevaplanması gereklidir. Novosim, bu soruları sizin sisteminiz için yanıtlayıp en uygun çözüm önerisini sunmaktadır.


Novosim'in çevresel gürültü/titreşim ölçümleri ve azaltılması konusunda verdiği hizmetler:

> Çevresel gürültünün ölçümü, yayılım tipinin belirlenmesi, azaltılması ve raporlanması

> Tesislerden yayılan gürültünün ölçülmesi azaltılması ve raporlanması
      - Atelyeler
      - İmalathaneler
      - İnşaat alanları
      - Şantiyler
      - Gece Klüpleri
      - Oteller
      - Bar ve Restoranlar
      - Ulaşım Bölgeleri
      - Sanayi Tesisleri

> Mekanik ve elektriksel sistemlerden yayılan gürültünün ölçülmesi, azaltılması ve raporlanması
      - Jeneratör
      - Trafo
      - Soğutma ve Havalandırma Sistemleri
      - Fanlar
      - Müzik Sistemleri
      - Diğer Mekanik ve Elektriksel Sistemler

> Gürültü haritalarının çıkartılması ve raporlanması

> İşletmelerin çevresel gürültü açısından yasal değerlere uygunluğunun testleri ve gürültü azaltma hizmetleri.